Trenutno nema aktivnih promocija

-VAZNA NAPOMENA!-Mi smo samo distributeri kredita i ne odgovaramo za politiku cena i kvalitet pružanja usluga Vašeg VoIP provajdera. Ipak, ako smo u mogućnosti, uvek smo radi da Vam pomognemo ukoliko imate nekakvih nejasnoća ili problema u korišćenju VoIP usluga.